Informujemy, że uzyskaliśmy przedłużenie licencji klubowej PZSS na rok 2020.

W związku z powyższym strzelcy sportowi chcący przedłużyć licencję zawodniczą powinni wystąpić z takim wnioskiem za pośrednictwem portalu informatycznego PZSS.

Wnioski o przedłużenie licencji zawodniczej należy przesłać do dnia 31.01.2020 r. Prosimy o poważne potraktowanie sprawy, ponieważ po tej dacie żadne wnioski dotyczące licencji zawodniczych na 2020 rok nie będą rozpatrywane.

Dodatkowo, przypominamy o obowiązku uregulowania opłat członkowskich za 2020 rok. Kwotę 265 złotych należy wpłacić na konto klubo do dnia 31.03.2020 r.