Wszystkich członków WSS Jonkowo zapraszamy na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, które odbędzie się 23 września 2019 r. w Ziołowej Dolinie.

Pierwszy termin rozpoczęcia obrad ustalamy na godzinę 18:00, a w przypadku braku kworum drugi termin to godzina 18:15.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków WSS:
1) otwarcie obrad;
2) stwierdzenie prawomocność obrad;
3) wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza;
4) wybór delegata do Warmińsko – Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego;
5) sprawy różne;
6) zamknięcie obrad.