W związku z elektronicznym systemem składania wniosków dotyczących licencji zawodniczych na 2020 rok, wszyscy członkowie WSS Jonkowo są zobowiązani do przesłania na adres piotronych@gmail.com wykazu zawodów, w których brali udział w roku 2019.
Powyższe informacje będą przyjmowane wyłącznie na formularzu udostępnionym poniżej.
Wypełniony elektronicznie (nie odręcznie) formularz należy przesłać do dnia 31.12.2019 r.
Prosimy o poważne potraktowanie sprawy, ponieważ po tej dacie żadne wnioski dotyczące licencji zawodniczych na 2020 rok nie będą rozpatrywane bez złożonego w terminie wykazu zawodów.

Opłaty za wydanie licencji zawodnicy wpłacają za pośrednictwem klubu, a klub dokonuje zbiorczego przelewu za pośrednictwem Portalu z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych dotpay.
Opłaty za wydanie licencji od członków WSS Jonkowo przyjmowane będą do 31.12.2019 r.
Wnioski o nadanie oraz o przedłożenie ważności licencji na 2020 r. należy składać wyłącznie z wykorzystaniem Portalu Informatycznego PZSS (będzie to możliwe po otrzymaniu licencji klubowej na 2020 rok, która jest w trakcie zatwierdzania).
Wnioski dotyczące licencji zawodniczych na 2020 rok będą elektronicznie zatwierdzane przez Prezesa Zarządu po otrzymaniu licencji klubowej na 2020 rok.