Serdecznie zapraszamy wszystkich strzelców posiadających aktualną licencję upoważniającą do współzawodnictwa w sporcie strzeleckim, na zawody klubowe, które odbędą się w dniu 14.08.2021 r. ( przełożone z 18.07.2021)
Przewidziano 5 konkurencji: Ksp10, Psp10, Pcz10, karabin centralnego zapłonu i strzelba praktyczna.
Wpisowe wynosi 25 złotych za każdą konkurencję płatne przelewem do dnia 12.08.2021 r. na konto WSS Jonkowo.
Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem systemu rejestracji udostępnionego na stronie www.wssjonkowo.pl, do godziny 15:00 16.08.2020 r.
Broń i amunicja własna.
Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną, zawodnicy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania nakazów, zakazów i wytycznych ustalonych przez Radę Ministrów w odpowiednich aktach prawnych. Zawody odbywać się będą bez udziału publiczności.
Rejestracja wyłącznie za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie www.wssjonkowo.pl: formularz rejestracyjny.
Regulamin zawodów.