Aktualności

Zawody odwołane

Informujemy, że z powodów organizacyjnych, przewidziane na dzień 4-5 czerwca 2022 pistoletowe zawody IPSC level l nie odbędą się.

Planowane jest zorganizowanie tych zawodów jesienią, po uzgodnieniu terminu z W-MZSS, informacja pojawi się na stronie stowarzyszenia.

Zarząd WSS Jonkowo.

Wyniki zawodów z okazji Święta Konstytucji 3 maja.

W dniu Święta Narodowego Trzeciego Maja na strzelnicy w Mątkach odbyły się zawody w strzelectwie sportowym połączone z wystawą broni kolekcjonerskiej.  W zawodach wzięło udział prawie 40 zawodników w pięciu konkurencjach strzeleckich. Wyniki przedstawiamy w komunikacie z zawodów:

3 maja 2022 WSS Jonkowo- Komunikat Klasyfikacyjny

Dziękujemy wszystkim zawodnikom za udział, naszym członkom za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu zawodów oraz wystawy.

Atmosfera była świetna pogoda dopisała do zobaczenia na następnych zawodach, być może już na nowej strzelnicy.

Zawody klubowe z okazji Święta Konstytucji 3 maja – 03.05.2022

Zawody klubowe z okazji Święta Konstytucji 3 maja – 03.05.2022

1. CEL ZAWODÓW
Wyłonienie najlepszego zawodnika.
Popularyzacja strzelectwa sportowego.
Rywalizacja sportowa.
Utrzymanie i rozwijanie podstawowych umiejętności strzeleckich.

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW
Warmińskie Stowarzyszenie Strzeleckie Jonkowo,
ul. Słoneczna 2, Jonkowo,
mail: wss@wssjonkowo.pl

3.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
3/05/2022 rozpoczęcie zawodów 10:00, przewidywane zakończenie 14:00, Strzelnica WSS Jonkowo w Mątkach.

4. PROGRAM ZAWODÓW
Pistolet Sportowy 25m (3+10);
Pistolet Centralnego Zapłonu 25m (3+10);
Karabin Sportowy 50m (3+10);
Strzelba Praktyczna (5 strzałów do celów metalowych na czas);
Karabin Centralnego Zapłonu 100m (8 strzałów do celów metalowych na czas).

5. UCZESTNICTWO
Wszyscy posiadający licencję PZSS.

6. KLASYFIKACJA
Indywidualna według osiągniętych wyników.

7. ZGŁOSZENIA
Termin zgłoszeń  upływa 1.05.2022 r. do godziny 16.00 (zgłoszenia internetowe) lub w dniu zawodów w godzinach 9:00 – 10:00 (zgłoszenia osobiste).

8. KOSZTY UCZESTNICTWA
Startowe 20 złotych od konkurencji,    wpłata na konto WSS Jonkowo ( wymagane potwierdzenie wpłaty ) lub płatne gotówką w dniu zawodów

WARMIŃSKIE STOWARZYSZENIE STRZELECKIE JONKOWO
ul. Słoneczna 2
11-042 Jonkowo

Santander Bank Polska   17 1090 2590 0000 0001 3613 0073

9. SPRAWY RÓŻNE
Broń i amunicja własna.
Zawody ujęte w kalendarzu W-MZSS.
Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

Karabin No. 8

W zakładce „Kącik kolekcjonera” zamieściliśmy artykuł naszego kolegi – Marka Czerwińskiego na temat karabinu Browning No 8. Tradycyjnie, zapraszamy do lektury.
Karabin No. 8.

Walne Zgromadzenie Członków WSS Jonkowo

Walne Zgromadzenie Członków
Warmińskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego Jonkowo
Wilimowo 27.02.2022

Zarząd WSS Jonkowo zwołuje Walne Zgromadzenie Członków WSS Jonkowo
27/02/2022 Gospodarstwo agroturystyczne „Ziołowa Dolina” o godzinie 17:00

Pierwszy termin WZC WSS Jonkowo 27/02/2022 17:00
w przypadku braku kworum w pierwszym terminie drugi termin 27/02/2022 17:15

Porządek Obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
3. Stwierdzenie prawomocność obrad.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2021.
6. Przedstawienie planu zawodów na 2022 rok.
7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
8. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
9. Omówienie sprawy nabycia nieruchomości gruntowej i budowy nowej strzelnicy.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków WSS Jonkowo.