Aktualności

DYNAMICZNE ZAWODY KARABINOWE

Zapraszamy wszystkich strzelców do udziału w klubowych karabinowych zawodach dynamicznych, które odbędą się w dniu 3.10.2021 r. na strzelnicy w Mątkach koło Olsztyna.
Konkurencje zostaną rozegrane na 5 torach.
Przewidywana liczba strzałów – około 120.
Rywalizacja zostanie przeprowadzona w oparciu o przepisy IPSC w klasach Semi auto standard i semi auto open.
Maksymalna liczba zawodników: 40 osób.
Wpisowe wynosi 120 PLN płatnych przelewem bankowym do dnia 1.10.2021 r. na konto WSS Jonkowo: 17 1090 2590 0000 0001 3613 0073, tytułem: „Zawody karabinowe, Imię i nazwisko”. Opłata startowa nie podlega zwrotowi, ale może zostać przeniesiona na innego zawodnika.
Od zawodników wymaga się posiadania maseczek ochronnych.
W sobotę 2.10.2021 r. zaplanowano Pre-match dla sędziów i osób funkcyjnych.
W niedzielę 3.10.2021 r. odbędzie się mecz główny. Rozpoczęcie zawodów przewidziano na godzinę 10:00. Pierwsze strzały 10:30.
Serdecznie zapraszamy.
Regulamin zawodów.
Rejestracji można dokonać poprzez portal PRACTISCORE.
Pamiętajcie, że aby zarejestrować się na zawody musicie mieć zarejestrowane konto na portalu PRACTISCORE.

Walne Zebranie Członków WSS Jonkowo

Zarząd WSS Jonkowo  zwołuje Walne Zebranie Członków WSS Jonkowo 21/09/2021 w Ziołowej Dolinie o godzinie 18:00

Pierwszy termin WZC WSS Jonkowo 21/09/2021 18:00

w przypadku braku kworum w pierwszym terminie drugi termin 21/09/2021 18:15

Porządek obrad:

1)  Otwarcie obrad.

2) Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.

3)  Stwierdzenie prawomocność obrad.

4) Zatwierdzenie porządku obrad.

5) Przedstawienie sytuacji związanej z własnością ziemi pod strzelnicą i przedstawienie możliwych rozwiązań. Podjęcie uchwały.

6) Zmiana statutu stowarzyszenia.

7) Przedstawienie wniosków z weryfikacji liczby członków stowarzyszenia.

8) Przedstawienie sytuacji finansowej stowarzyszenia.

9) Ustalenie wysokości składki członkowskiej na 2022r, liczby godzin prac na rzecz stowarzyszenia na 2022r oraz kwoty r/g ekwiwalentu za w/w prace i warunków jego opłacania.

10) Przypomnienie zasad dotyczących opłat składek członkowskich i wpłat na licencję sportową.

11) Sprawy różne.

12) Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków WSS Jonkowo.