Aktualności

Życzenia Wielkanocne

Wszystkim Członkom naszego Stowarzyszenia życzymy, aby nadchodzące Święta Wielkanocne napełniły Wasze serca radością i nadzieją, a chwile spędzone w gronie najbliższych dodawały otuchy i pozwalały przezwyciężyć wszystkie trudności.
Zarząd WSS Jonkowo

Odwołanie PIRO

Z uwagi na przedłużenie przez rząd RP restrykcji spowodowanych zagrożeniem epidemiologicznym, informujemy, iż zawody Gand Prix PiRO przewidziane na dzień 19 kwietnia nie odbędą się. Jednocześnie pragniemy Was poinformować, iż nie rezygnujemy z organizacji tego przedsięwzięcia, i przewidujemy jego przeprowadzenie w najbliższym terminie, który umożliwi bezpieczny udział w rywalizacji sportowej.

Zmiana terminu zawodów

Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Sportu, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Regionu Polska IPSC, Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz władz samorządowych, w związku z zagrożeniem koronawirusem, zawody zaplanowane na dzień 22 marca 2020 r. zostały przeniesione na inny termin.

Zawody IPSC Level 1

Zapraszamy na zawody pistoletowe IPSC, które odbędą się 22 marca 2020 r. na strzelnicy Warmińskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego Jonkowo w Mątkach k. Olsztyna.

Typ: Pistolet
Termin: 22.03.2020, 9.00 rozpoczęcie zawodów
Miejsce: Mątki k. Olsztyna
Poziom zawodów: Level 1
Liczba torów: 10
Liczba zawodników: maksymalnie 40 osób
Minimalna liczba strzałów: około 196
Klasy sprzętowe: Production, Standard i Open

Opłata startowa: 120 PLN płatne do 19.03.2020 r. przelewem na konto WSS Jonkowo: WBK 17 1090 2590 0000 0001 3613 0073. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Tytułem: IPSC 22.03.2020, imię i nazwisko (Proszę o pilnowanie tytułu!).

W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy posiadający ważną licencję strzelecką PZSS.
Organizator zapewnia ciepły poczęstunek oraz losowanie atrakcyjnych nagród.

Zachęcamy do rejestracji internetowej poprzez poniższy link:
Rejestracja internetowa.

Informacja dla osób przyjezdnych: niedaleko strzelnicy (2 i 8 km) znajdują się dwa hotele, „Ziołowa Dolina” w zaciszu leśnym oraz „Pirat” nad jeziorem Ukiel.
Prematch dla sędziów planowany jest w sobotę 21.03.2020 r. godz.10.00.

Szczegółowy opis torów (wkrótce).

Przepisy.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt: wss@wssjonkowo.pl (z tytułem „IPSC marzec 2020”).

Licencje 2020

Wszystkie osoby, które występowały o przedłużenie licencji na 2020 powinny zajrzeć do Portalu PZSS, gdzie znajdą swoje nowe licencje.

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia

Wszystkich członków WSS Jonkowo zapraszamy na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, które odbędzie się 1 marca 2020 r. w Ziołowej Dolinie.

Pierwszy termin rozpoczęcia obrad ustalamy na godzinę 17:00, a w przypadku braku kworum drugi termin to godzina 17:15.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków WSS:
1) otwarcie obrad;
2) stwierdzenie prawomocność obrad;
3) wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza;
4) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2019 (w tym rozliczenie pracy na rzecz Stowarzyszenia)

5) przedstawienie planu zawodów na 2020 rok

6) przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

7) udzielenie absolutorium Zarządowi

8) Wybór Prezesa

9) Uzupełnienie składu Zarządu

10) Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej

11) Ukonstytuowanie nowych władz Stowarzyszenia

12) Sprawy różne

13) Zamknięcie obrad

O klubie WSS Jonkowo

licencja klubowa na 2020 rok

Informujemy, że uzyskaliśmy przedłużenie licencji klubowej PZSS na rok 2020.

W związku z powyższym strzelcy sportowi chcący przedłużyć licencję zawodniczą powinni wystąpić z takim wnioskiem za pośrednictwem portalu informatycznego PZSS.

Wnioski o przedłużenie licencji zawodniczej należy przesłać do dnia 31.01.2020 r. Prosimy o poważne potraktowanie sprawy, ponieważ po tej dacie żadne wnioski dotyczące licencji zawodniczych na 2020 rok nie będą rozpatrywane.

Dodatkowo, przypominamy o obowiązku uregulowania opłat członkowskich za 2020 rok. Kwotę 265 złotych należy wpłacić na konto klubo do dnia 31.03.2020 r.

Życzenia

Pełnych ciepła, spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności i sukcesów (zwłaszcza strzeleckich) w nadchodzącym 2020 roku życzy Zarząd WSS Jonkowo.

zawody w 2020 roku

Informujemy, że w 2020 roku planowane są następujące zawody:

  • 22.03.2020 IPSC LEV 1 PISTOLET;
  • 19.04.2020 PIRO;
  • 03.05.2020 Zawody z okazji święta Konstytucji 3 maja;
  • 21.06.2020 IPSC LEV 1 PISTOLET;
  • 20.09.2020 Zawody karabinowe;
  • 11.11.2020 Zawody z okazji święta 11 listopada.

Warunki uzyskania licencji zawodniczych na 2020 rok

W związku z elektronicznym systemem składania wniosków dotyczących licencji zawodniczych na 2020 rok, wszyscy członkowie WSS Jonkowo są zobowiązani do przesłania na adres piotronych@gmail.com wykazu zawodów, w których brali udział w roku 2019.
Powyższe informacje będą przyjmowane wyłącznie na formularzu udostępnionym poniżej.
Wypełniony elektronicznie (nie odręcznie) formularz należy przesłać do dnia 31.12.2019 r.
Prosimy o poważne potraktowanie sprawy, ponieważ po tej dacie żadne wnioski dotyczące licencji zawodniczych na 2020 rok nie będą rozpatrywane bez złożonego w terminie wykazu zawodów.

Opłaty za wydanie licencji zawodnicy wpłacają za pośrednictwem klubu, a klub dokonuje zbiorczego przelewu za pośrednictwem Portalu z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych dotpay.
Opłaty za wydanie licencji od członków WSS Jonkowo przyjmowane będą do 31.12.2019 r.
Wnioski o nadanie oraz o przedłożenie ważności licencji na 2020 r. należy składać wyłącznie z wykorzystaniem Portalu Informatycznego PZSS (będzie to możliwe po otrzymaniu licencji klubowej na 2020 rok, która jest w trakcie zatwierdzania).
Wnioski dotyczące licencji zawodniczych na 2020 rok będą elektronicznie zatwierdzane przez Prezesa Zarządu po otrzymaniu licencji klubowej na 2020 rok.