Aktualności

Zapraszamy na zawody

Serdecznie zapraszamy wszystkich strzelców posiadających aktualną licencję upoważniającą do współzawodnictwa w sporcie strzeleckim, na zawody klubowe, które odbędą się w dniu 6.10.2019 r.
Przewidziano 4 konkurencje: Ksp10, Psp10, Pcz10 i strzelba praktyczna.
Wpisowe wynosi 30 złotych za każdą konkurencję.
Broń i amunicja własna.

Strzelnica nieczynna

W związku z pracami porządkowymi zaplanowanymi na najbliższy weekend (28-29.09.2019 r.), strzelnica w godzinach 10.00 – 14.00 będzie wyłączona z użytkowania (bezwzględny zakaz strzelania).

REZERWACJA STRZELNICY

Informujemy że w podanych poniżej dniach w godzinach 7-16, strzelnica będzie wyłączona z użytku z powodu wynajęcia jej dla Służby Celnej. Po godzinie 16-stej można strzelać bez ograniczeń.
17.09.2019 r.
19.09.2019 r.
25-27.09.2019 r.
2-4.10.2019 r.
8-10.10.2019 r.
16-18.10.2019 r.
22-23.10.2019 r.
31.10.2019 r.
6-8.11.2019 r.
13-14.11.2019 r.
19.11.2019 r.

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia

Wszystkich członków WSS Jonkowo zapraszamy na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, które odbędzie się 23 września 2019 r. w Ziołowej Dolinie.

Pierwszy termin rozpoczęcia obrad ustalamy na godzinę 18:00, a w przypadku braku kworum drugi termin to godzina 18:15.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków WSS:
1) otwarcie obrad;
2) stwierdzenie prawomocność obrad;
3) wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza;
4) wybór delegata do Warmińsko – Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego;
5) sprawy różne;
6) zamknięcie obrad.

Zapraszamy na zawody

Serdecznie zapraszamy wszystkich strzelców posiadających aktualną licencję upoważniającą do współzawodnictwa w sporcie strzeleckim, na zawody klubowe, które odbędą się w dniu 8.09.2019 r.
Przewidziano 4 konkurencje: Ksp10, Psp10, Pcz10 i strzelba praktyczna.
Wpisowe wynosi 30 złotych za każdą konkurencję.
Broń i amunicja własna.

Uwaga – zawody w dniu 21.07.2019 r. odwołane

Szanowni Państwo

Ze względu na brak zatwierdzenia zmiany terminu zawodów na 21/07/2019 przez W-MZSS, a przez to brak wpisania ich do kalendarza W-MZSS, zamiast zawodów organizujemy trening strzelecki dla chętnych.

Najmocniej przepraszam za powyższą sytuację.

Prezes WSS Jonkowo

Zapraszamy na zawody

Serdecznie zapraszamy wszystkich strzelców posiadających aktualną licencję upoważniającą do współzawodnictwa w sporcie strzeleckim, na zawody klubowe, które odbędą się w dniu 21.07.2019 r.
Przewidziano 5 konkurencji: Ksp10, Psp10, Pcz10, karabin centralnego zapłonu i strzelba praktyczna.
Wpisowe wynosi 20 złotych za każdą konkurencję.
Broń i amunicja własna.

Regulamin zawodów.