Poniżej przedstawiamy zaktualizowany kalendarz zawodów na 2021 rok:

3.05.2021 r. – otwarte zawody klubowe (pistolet, karabin, strzelba)
20.06.2021 r. – IPSC level 1 – pistolet
18.07.2021 r. – otwarte zawody klubowe (pistolet, karabin, strzelba)
25.07.2021 r. – PIRO
19.09.2021 r. – IPSC level 1 – karabin
11.11.2021 r. – otwarte zawody klubowe (pistolet, karabin, strzelba)