Zawody klubowe z okazji Święta Konstytucji 3 maja – 03.05.2022

1. CEL ZAWODÓW
Wyłonienie najlepszego zawodnika.
Popularyzacja strzelectwa sportowego.
Rywalizacja sportowa.
Utrzymanie i rozwijanie podstawowych umiejętności strzeleckich.

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW
Warmińskie Stowarzyszenie Strzeleckie Jonkowo,
ul. Słoneczna 2, Jonkowo,
mail: wss@wssjonkowo.pl

3.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
3/05/2022 rozpoczęcie zawodów 10:00, przewidywane zakończenie 14:00, Strzelnica WSS Jonkowo w Mątkach.

4. PROGRAM ZAWODÓW
Pistolet Sportowy 25m (3+10);
Pistolet Centralnego Zapłonu 25m (3+10);
Karabin Sportowy 50m (3+10);
Strzelba Praktyczna (5 strzałów do celów metalowych na czas);
Karabin Centralnego Zapłonu 100m (8 strzałów do celów metalowych na czas).

5. UCZESTNICTWO
Wszyscy posiadający licencję PZSS.

6. KLASYFIKACJA
Indywidualna według osiągniętych wyników.

7. ZGŁOSZENIA
Termin zgłoszeń  upływa 1.05.2022 r. do godziny 16.00 (zgłoszenia internetowe) lub w dniu zawodów w godzinach 9:00 – 10:00 (zgłoszenia osobiste).

8. KOSZTY UCZESTNICTWA
Startowe 20 złotych od konkurencji,    wpłata na konto WSS Jonkowo ( wymagane potwierdzenie wpłaty ) lub płatne gotówką w dniu zawodów

WARMIŃSKIE STOWARZYSZENIE STRZELECKIE JONKOWO
ul. Słoneczna 2
11-042 Jonkowo

Santander Bank Polska   17 1090 2590 0000 0001 3613 0073

9. SPRAWY RÓŻNE
Broń i amunicja własna.
Zawody ujęte w kalendarzu W-MZSS.
Zawody odbędą się bez względu na pogodę.