Aktualności

DYNAMICZNE ZAWODY KARABINOWE

Zapraszamy wszystkich strzelców do udziału w klubowych karabinowych zawodach dynamicznych, które odbędą się w dniu 3.10.2021 r. na strzelnicy w Mątkach koło Olsztyna.
Konkurencje zostaną rozegrane na 5 torach.
Przewidywana liczba strzałów – około 120.
Rywalizacja zostanie przeprowadzona w oparciu o przepisy IPSC w klasach Semi auto standard i semi auto open.
Maksymalna liczba zawodników: 40 osób.
Wpisowe wynosi 120 PLN płatnych przelewem bankowym do dnia 1.10.2021 r. na konto WSS Jonkowo: 17 1090 2590 0000 0001 3613 0073, tytułem: „Zawody karabinowe, Imię i nazwisko”. Opłata startowa nie podlega zwrotowi, ale może zostać przeniesiona na innego zawodnika.
Od zawodników wymaga się posiadania maseczek ochronnych.
W sobotę 2.10.2021 r. zaplanowano Pre-match dla sędziów i osób funkcyjnych.
W niedzielę 3.10.2021 r. odbędzie się mecz główny. Rozpoczęcie zawodów przewidziano na godzinę 10:00. Pierwsze strzały 10:30.
Serdecznie zapraszamy.
Regulamin zawodów.
Rejestracji można dokonać poprzez portal PRACTISCORE.
Pamiętajcie, że aby zarejestrować się na zawody musicie mieć zarejestrowane konto na portalu PRACTISCORE.

Zawody klubowe

Serdecznie zapraszamy wszystkich strzelców posiadających aktualną licencję upoważniającą do współzawodnictwa w sporcie strzeleckim, na zawody klubowe, które odbędą się w dniu 14.08.2021 r. ( przełożone z 18.07.2021)
Przewidziano 5 konkurencji: Ksp10, Psp10, Pcz10, karabin centralnego zapłonu i strzelba praktyczna.
Wpisowe wynosi 25 złotych za każdą konkurencję płatne przelewem do dnia 12.08.2021 r. na konto WSS Jonkowo.
Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem systemu rejestracji udostępnionego na stronie www.wssjonkowo.pl, do godziny 15:00 16.08.2020 r.
Broń i amunicja własna.
Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną, zawodnicy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania nakazów, zakazów i wytycznych ustalonych przez Radę Ministrów w odpowiednich aktach prawnych. Zawody odbywać się będą bez udziału publiczności.
Rejestracja wyłącznie za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie www.wssjonkowo.pl: formularz rejestracyjny.
Regulamin zawodów.

Zawody odwołane

Informujemy, że z powodów organizacyjnych, przewidziane na dzień 19 czerwca pistoletowe zawody IPSC level odbędą się w innym, późniejszym terminie.

Wyborcze Walne Zebranie Członków WSS Jonkowo

Zarząd WSS Jonkowo, zgodnie z uchwałą nr 2 WZC WSS Jonkowo z 31.05.2021 roku, zwołuje Wyborcze Walne Zebranie Członków WSS Jonkowo w dniu 14.06.2021 w Ziołowej Dolinie o godzinie 17:30.

Pierwszy termin WZC WSS Jonkowo to 14.06.2021 roku o godzinie 17:30. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, drugi termin to 14.06.2021 roku o godzinie 17:45.

Porządek obrad:

1) Wybór Przewodniczącego obrad;

2) Wybór Sekretarza obrad;

3) Otwarcie obrad;

4) Zatwierdzenie porządku obrad;

5) Wybór komisji skrutacyjnej;

6) Ukonstytuowanie się komisji skrutacyjnej;

7) Prezentacja kandydatów na Prezesa WSS Jonkowo;

8) Wybór Prezesa WSS Jonkowo;

9) Prezentacja kandydatów na Członków Zarządu;

10) Wybór Zarządu;

11) Ukonstytuowanie się Zarządu WSS Jonkowo;

12) Podjęcie uchwały;

13) Prezentacja kandydatów do Komisji Rewizyjnej;

14) Wybór Członka Komisji Rewizyjnej;

15) Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej;

16) Podjęcie uchwały;

17) Sprawy różne;

18) Zakończenie obrad.

WALNE ZGROMADZENIE STOWARZYSZENIA

Zarząd WSS Jonkowo zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków WSS Jonkowo, które odbędzie się w dniu 31.05.2021 r. o godzinie 17:00 w Ziołowej Dolinie.
Pierwszy termin WZC WSS Jonkowo to 31.05.2021 godz 17:00. W przypadku braku kworum, drugi termin to 31.05.2021 17:15.
Przewidywany porządek obrad:
1) otwarcie obrad;
2) stwierdzenie prawomocności obrad;
3) wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza;
4) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2020;
5) przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
6) przedstawienie kandydatów na Delegata Klubu na WZD WMZSS;
7) wybór Delegata Klubu oraz zastępców;
8) przedstawienie sytuacji w WMZSS;
9) przedstawienie planu zawodów na 2021 rok;
10) sprawy różne;
11) zamknięcie obrad.

wystawa broni kolekcjonerskiej

Przy okazji zawodów z okazji święta Konstytucji 3 maja, zorganizowana została wystawa broni kolekcjonerskiej.
Odwiedzającym strzelnicę w Mątkach udostępniono kilkanaście ciekawych egzemplarzy. Wśród nich znaleźć można było m.in. jednostkę „kieszonkową” Beretta 950B cal 6,35, rewolwer Astra, legendarną TT, ręczny automat komandosa RAK, AK47- Radom, BREN kal. 8×57 produkcji jeszcze czechosłowackiej z 1937, który rok później został oficjalnie przyjęty na uzbrojenia Armii Brytyjskiej, czy ręczny karabin maszynowy DPM Diegtiariowa, pamiętający jeszcze czasy II wojny światowej. Były też jednostki współczesne, jak np. karabinek Sig Sauer M400.
Wszystkie egzemplarze można było dokładnie obejrzeć, dotknąć, dowiedzieć się więcej o historii poszczególnych jednostek i poczuć klimat dawnych czasów. Odważniejsi mogli oddać po kilka strzałów z wybranej jednostki, oczywiście pod okiem instruktora prowadzącego strzelanie.