Aktualności

Zawody

O klubie

WSS Jonkowo

ABY WSTĄPIĆ DO WSS JONKOWO NALEŻY:

  • Posiadać rekomendację dwóch członków WSS Jonkowo
  • Otrzymać pozytywną opinię Zarządu Stowarzyszenia
  • Opłacić wpisowe w wysokości 300 zł
  • Opłacić roczną składkę członkowską w wysokości 400 zł
Członkami WSS  mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Małoletni poniżej 18 roku życia  mogą należeć  do Stowarzyszenia  za zgodą ich przedstawicieli ustawowych lecz bez prawa głosu  na  Walnym Zgromadzeniu.
Deklaracja członkowska do pobrania w formacie PDF

Co robimy

Kącik kolekcjonera

Będąc pasjonatami strzelectwa, historii broni palnej, prowadzimy działalność kolekcjonerską, gromadząc egzemplarze broni, które na przestrzeni lat niejednokrotnie przesądzały o wynikach konfliktów, wpływając na kształt dzisiejszego świata.

  • pistolety
  • rewolwery
  • strzelby
  • karabiny i karabinki