RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO” informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińskie Stowarzyszenie Strzeleckie Jonkowo z siedzibą w Jonkowie przy ul. Słonecznej 2, tel. 603-131-839.

Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jako administrator Pani/ Pana danych informuję, że Pani/Pana, dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w zawodach; podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do przygotowania danych startowych i komunikatu z zawodów.